Miljøarbeid og klimasertifisering

Avinors miljøpolicy er å forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft for miljøarbeidet i luftfarten.

This page is only available in Norwegian

Avinor-konsernet er ISO 14001-sertifisert. Bergen lufthavn jobber i henhold til denne sertifiseringen. Dette innebærer systematisk arbeid for å oppnå Avinors miljømål, i tråd med Avinors miljøpolicy.

Bergen lufthavn har en egen miljøhandlingsplan som oppdateres årlig. Miljøhandlingsplanen beskriver lufthavnens egne miljømålsettinger, som er basert på konsernets sentrale målsettinger innen miljø.

Avinor har delt opp miljøstyring innenfor ulike områder:

  • Klima – høyt prioritert. Konsernmål med store krav fra samfunn og eier.
  • Støy – høyt prioritert. Konsernmål med store krav fra samfunnet.
  • Vann og grunn – høyt prioritert. Konsernmål med store krav fra Miljødirektoratet.
  • Energi – høyt prioritert, i helhold til konsernmål.
  • Avfall – prioritert, i henhold til konsernmål.
  • Biologisk mangfold – ikke prioritert, men ivaretatt i byggeprosjekter og i daglig drift.

Airport Carbon Accreditation (ACA)

Bergen lufthavn Flesland er klimasertifisert i den internasjonale Airport Carbon Accreditation (ACA) ordningen og jobber målrettet for å redusere CO2 utslipp fra egen virksomhet.

Fem av Avinors lufthavner deltar i ACA ordningen som ble lansert av den europeiske fellesorganisasjonen Airport Council International (ACI Europe) i 2009.

Siden 2009 har ordningen blitt verdensomspennende, og i dag deltar 242 lufthavner over hele verden.

Ordningen krever at det utarbeides klimaregnskap for lufthavndrift, og at grunnlaget verifiseres av en uavhengig tredjepart. Avinor har rammeavtale med DNV-GL for denne tjenesten.

Lufthavnene Oslo, Trondheim og Kristiansand har deltatt siden ordningen ble lansert i 2009, mens lufthavnene Bergen og Stavanger ble akkreditert for første gang i 2014. Fra 2018 er Bergen lufthavn på høyeste akkreditteringsnivå, altså klimanøytral.

Du kan lese mer om ACA her