Klimasertifisering

Bergen lufthavn Flesland er klimasertifisert i den internasjonale Airport Carbon Accreditation (ACA) ordningen og jobber målrettet for å redusere CO2 utslipp fra egen virksomhet.

Fem av Avinors lufthavner deltar i ACA ordningen som ble lansert av den europeiske fellesorganisasjonen Airport Council International (ACI Europe) i 2009.

Siden 2009 har ordningen blitt verdensomspennende, og i dag deltar 242 lufthavner over hele verden.

Ordningen krever at det utarbeides klimaregnskap for lufthavndrift, og at grunnlaget verifiseres av en uavhengig tredjepart. Avinor har rammeavtale med DNV-GL for denne tjenesten.

Lufthavnene Oslo, Trondheim og Kristiansand har deltatt siden ordningen ble lansert i 2009, mens lufthavnene Bergen og Stavanger ble akkreditert for første gang i 2014. Fra 2018 er Bergen lufthavn på høyeste akkreditteringsnivå, altså klimanøytral.

Du kan lese mer om ACA her