Energi

Konsernmål energi, 2019-2025: Avinor skal redusere innkjøpt energi med 13 prosent til 225 GWh.

This page is only available in Norwegian

Bergen lufthavn har innført energiledelse etter ISO standard og et tilhørende energimålesystem der hele elforbruket kontinuerlig måles.

Energiledelse betyr at vi kontinuerlig bruker informasjonen til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm eller fjernvarme. I tillegg gir korrekte forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer, og evaluering av gjennomførte tiltak. Systemet fungerer så bra at lufthavnen siden ny terminal, i august 2017, ble tatt i bruk, kontinuerlig har redusert forbruket med over 10% hvert år. Vi sparer nå hvert år 5 millioner kWh, og om noen år kan vi være tilbake på totalt energiforbruk før ny terminal ble tatt i bruk. Det viser hvilket potensial det ligger i å følge med på alle energityver. Fra 30 000 m2 til 110 000 m2 oppvarmet areal, men med lavere energiforbruk.

illustrasjon flytårn