Energi

Bergen lufthavn Flesland har et energimålesystem der 80 % av elforbruket er dekket med egne målere.  Det arbeides for å komme opp til 100 % dekning av det totale energiforbruket.

Denne informasjonen brukes til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm. I tillegg gir faktiske forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer, og evaluering av gjennomførte tiltak.

 

Bergen lufthavn har siden 2012 innført flere ENØK tiltak med en målsetting om energireduksjon >20% i bygg og installasjoner. Det betyr ca 3 millioner kWh/år og som tilsvarer forbruket et helt år for 120 boliger.

  • Vi har byttet til lav-energilys i flyterminalen, helikopterterminalen, P-hus og uteområder.
  • Vi har forbedret og effektivisert kjølemaskin i helikopterterminalen og ventilasjonen i flyterminalen.
  • Vi har gjort tiltak for å redusere bruken av varmt vann i både fly- og helikopterterminalene.
Fagansvarlig ytre miljø
Peter Holmkvist
Telefon 670 31119