Energi

Konsernmål for energi: Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 prosent innen 2020, sammenlignet med energiforbruket på bygg og anlegg i 2012.

Bergen lufthavn har innført energiledelse etter ISO-standard. Et energimålesystem logger hele elforbruket kontinuerlig.

Energiledelse betyr at vi kontinuerlig bruker informasjonen til å justere og optimalisere driften av varme, ventilasjon og andre systemer som bruker strøm eller fjernvarme. I tillegg gir korrekte forbrukstall et godt beslutningsgrunnlag for investeringer og for evaluering av gjennomførte tiltak. Systemet fungerer så bra at lufthavnen etter at den nye terminalen ble tatt i bruk i august 2017, kontinuerlig har redusert forbruket med over 10% hvert år. Vi sparer nå 5 millioner kWh hvert år, og om noen år håper vi å være tilbake på totalt energiforbruk som i 2016 (før ny terminal ble tatt i bruk). Det viser potensialet som ligger i å følge med på alle energityver. Fra 30 000 m2 til 110 000 m2 oppvarmet areal, men med lavere energiforbruk!

illustrasjon flytårn