Tilleggsinformasjon for operatører

Samsvarserklæring:

For enkelte lufthavner i Norge stilles det særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport.

Flyoperatør skal dokumentere etterlevelse av ovenstående krav til Luftfartstilsynet minst 14 dager før operasjonene starter. Luftfartstilsynet vil evaluere dokumentasjonen og, dersom kravene tilfredsstilles, utstedes en samsvarsattest.

Prosessen for å skaffe en samsvarserklæring er beskrevet i «How to obtain an operational permit for category B and C airports in Norway»

Tilleggsinformasjon for operatører:

Noen generelle betraktninger rundt utfordringene man kan møte ved operasjoner i Norge, samt de viktigste forholdene som ligger til grunn for den enkelte lufthavns kategorisering, er beskrevet i dokumentet «Tilleggsinformasjon for operatører/Additional information for operators».

Denne informasjonen er ikke påkrevd av ICAO Annex 15, og oppdateringer følger ikke normal AIRAC-cycle. Informasjonen skal derfor anses som veiledende.

How to obtain an operational permit for category B and C airports in Norway PDF
Tilleggsinformasjon for operatører PDF
ENDU - Bardufoss PDF
RWY merking og lys på lufthavner operert av Avinor PDF