PFLY

ElektroniskPFLY-avtale gjør det mulig for allmennflygere å benytte mange av Avinors flyplasser utenom åpningstid.

Det er Norsk luftsportforbund (NLF) som administrerer og håndterer søknad og godkjenningsprosess, på vegne av Avinor.

Søk PFLY-avtale i NLFs kompetanseportal

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren ha gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal og ha:

  • Motorflysertifikat med gyldige rettigheter (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL), eller
  • Gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere