PFLY-autorisasjon

Privatflygere kan søke om autorisasjon for tilgang til flyside på de fleste av Avinors lufthavner med unntak av:

 • Oslo lufthavn
 • Bergen lufthavn, Flesland
 • Stavanger lufthavn, Sola
 • Trondheim lufthavn, Værnes
 • Svalbard lufthavn, Longyear
 • Bardufoss lufthavn
 • Andøya lufthavn
 • Værøy lufthavn
 • Bodø lufthavn

Autorisasjonen gjelder kun for flyside, og gir ikke tilgang til noen del av CSRA. De som har behov for tilgang til CSRA må søke om ID-kort. Ref. vilkår i AIP/AD 1.1.

Hvordan søke om autorisasjon til flyside for privatflyvere:

 • Klikk her for å åpne søknadsskjema
 • I Primærlokasjon, velg den Avinor-lufthavnen du vanligvis benytter
 • I Lokasjon for utlevering, velg den Avinor-lufthavnen der du vil hente autorisasjonen
 • I Gyldig til, maks 31. desember 2019 for innehavere av flysertifikat LAPL/PPL eller høyere, og maks 31. desember 2018 for innehavere av flygebevis for mikrofly
 • I Årsak, velg Nytt kort
 • I tilgangsområde, velg Airside
 • I Lokasjoner, velg de(n) Avinor-lufthavn(er) du flyr til/fra
 • Det skal ikke søkes om ytterligere autorisasjoner, eks. kjøretillatelse
 • Fyll ut personlige opplysninger
 • I Arbeidsgiver, velg Privatflyger
 • I Stilling, skriv Privatflyger
 • I Oppdragsgiver, velg Privatflyger
 • Legg ved bilde
  NB! Sjekk at bildekravene er oppfylt, klikk på spørsmålstegnet for hjelpetekst
 • Les vilkår for søknad, kryss av og send inn søknad

Før utlevering av autorisasjon må du:

 • Fremvise offentlig godkjent legitimasjon
 • Signere på aksept av vilkår
 • For motorfly: Fremvise flysertifikat (LAPL/PPL eller høyere nivå)
 • For mikrofly: Fremvise flygebevis for mikrofly samt attestert kunnskapsbevis utgitt av Norges Luftsportforbund for gjennomført tilleggsopplæring for PFLY-tillatelse