PFLY

ElektroniskPFLY-avtale gjør det mulig for allmennflygere å benytte mange av Avinors flyplasser utenom åpningstid.

Det er Norsk luftsportforbund (NLF) som administrerer og håndterer søknad og godkjenningsprosess, på vegne av Avinor.

Les mer om PFLY på NLFs nettsider her

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren ha gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal og ha:

  • Motorflysertifikat med gyldige rettigheter (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL), eller
  • Gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere