Honningproduksjon

Som første flyplass i Skandinavia lager Stavanger lufthavn, Sola sin egen honning

Siden 2014 har Stavanger lufthavn produsert sin egen honning. Bikuber står langs rullebanen og tusenvis av bier tar av og lander her på jakt etter nektar fra blomster i nærområdet. Honning høstes fra kubene av birøkter Kjetil Lyse, og blir tappet på glass ved KL bigård i Sandnes.

Men, hvorfor i all verden lager vi honning?
Først og fremst er det fordi vi tar miljøet på alvor. Å kontrollere honningen som produseres mellom rullebanene gir oss muligheten til å overvåke om det er forurensing i luft, regnvann, blomster eller pollen rundt oss. Biene samler så godt som hele tiden inn nektar og pollen og disse «prøvene» gir oss en god indikator på luftkvaliteten på Sola. Honningen er testet og funnet ren.

Vi ønsker også å selge og servere mest mulig lokale og kortreiste produkter og råvarer på våre serveringssteder. Nærmere enn dette kommer vi knapt! Og, så er vi veldig glad i det søte her på Sola – og ingenting er søtere enn just plain/plane honey.

 Banner just plane honey

Last ned brosjyre her                              Filmklipp