Avfall

For å redusere avfallsmengden ved Oslo lufthavn jobber vi aktivt med å redusere mengden avfall samt kildesorterer og gjenbruker der vi kan.

Med et stort antall passasjerer som passerer gjennom Oslo lufthavn, og med over 20.000 ansatte, blir det mye avfall som skal håndteres hver eneste dag. Derfor gjør vi det vi kan for å få ned mengden avfall totalt sett, og optimalisere andelen sortert avfall.

Det er viktig for oss at avfallshåndteringen bidrar positivt til profileringen av flyplassen. Derfor må renovasjon gjøres på en slik måte at mulige konflikter med andre funksjoner på flyplassen reduseres. De ulike aktivitetene fra avfallskilde til sluttbehandling må derfor være koordinert og systematisert på en oversiktlig måte, og ansvaret for de ulike aktivitetene må plasseres på riktig sted.

Felles renovasjonsordning

Vi har etablert en felles renovasjonsordning for alle aktørene på flyplassen, det vil si flyselskaper, handlingselskaper, catering-virksomheter, cargo, leietakere, butikker, serveringssteder, passasjerer og Oslo lufthavn. Avfall fra utbyggingsprosjektet og annen bygg- og anleggsaktivitet utført av eksterne håndteres imidlertid separat.

Kildesortering og gjenbruk

Det er godt tilrettelagt for kildesortering av avfallet og det finnes over 80 returpunkter og miljøstasjoner rundt om på flyplassen. Avfallet leveres videre til materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

Vi har spesielt fokus på å sikre at farlig avfall blir håndtert forsvarlig. Dette blir samlet inn separat, deklarert og levert til godkjente mottak for farlig avfall.

Inntekter fra innsamling av drikkevareemballasje fra flyene og fra publikumsområdene på flyplassen gis til veldedige formål.