Avfall

Vi kildesorterer, gjenbruker og jobber aktivt for å redusere avfallsmengden vår.

Oslo lufthavn forsøker å minimere mengden avfall og optimalisere andelen sortert avfall.

Med et stort antall passasjerer som passerer gjennom flyplassen hver dag og med over 20 000 ansatte som har sitt daglige virke på flyplassen, sier det seg selv at det blir mye avfall som skal håndteres hver eneste dag.

For oss er det viktig at avfallshåndteringen bidrar positivt til profilering av flyplassen. Derfor må renovasjon gjøres på en slik måte at mulige konflikter med andre funksjoner på flyplassen reduseres. Det er viktig at de ulike aktivitetene fra avfallskilde til sluttbehandling er koordinert og systematisert på en oversiktlig måte, og at ansvaret for de ulike aktivitetene er plassert på riktig sted.

Felles renovasjonsordning

Vi har etablert en felles renovasjonsordning for alle aktørene på flyplassen, dvs. flyselskaper, handlingselskaper, catering-virksomheter, cargo, leietakere, butikker, serveringssteder, passasjerer og Oslo lufthavn. Avfall fra utbyggingsprosjektet og annen bygg- og anleggsaktivitet utført av eksterne håndteres imidlertid separat.

Kildesortering og gjenbruk

Det er godt tilrettelagt for kildesortering av avfallet og det finnes over 80 returpunkter og miljøstasjoner rundt om på flyplassen. Avfall som oppstår i publikums-områder og et par andre bygg, fraktes i et avfallssugeanlegg til avfallssentralen hvor det hentes av renovatøren. Avfallet leveres videre til materialgjenvinning eller energiutnyttelse.

Vi har spesielt fokus på å sikre at farlig avfall blir håndtert forsvarlig. Dette blir samlet inn separat, deklarert og levert til godkjente mottak for farlig avfall.

Inntekter fra innsamling av drikkevareemballasje fra flyene og fra publikumsområdene på flyplassen gis til veldedige formål.