Vi trenger deg

Avinor er på en spennende reise. Et av områdene vi skal utvikle oss videre på er teknologi og IT-utvikling. Vil du være med på å skape verdier som kommer hele Norge til gode?

Hver dag jobber Avinors medarbeidere for å binde Norge sammen, og Norge sammen med verden,  slik at folk kan jobbe og bo i hele vårt langstrakte land.

Når vi nå skal ut på en ny reise der innovasjon, bærekraft og fremtidens luftfart står i fokus, trenger vi flere dyktige medarbeidere og samfunnsbyggere med på laget.

Avinor har mange yrkesgrupper med høy grad av spesialisering. Samtidig som vi driver en viktig del av norsk infrastruktur, utfører vi ledende forskning og utvikling innen flere fagområder.Vi har ansvaret for de 44 statlige flyplassene, og driver i tillegg 12 lufthavner i samarbeid med Forsvaret.

I tillegg til flyplassene drifter Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.

Du kjenner kanskje Avinor best fra når du skal ut på reise? Ikke så rart - Avinor har ansvaret for nesten 600 000 avganger og landinger, over 50 millioner passasjerer og cirka 50 000 overflygninger i norsk luftrom årlig. Vi utvikler selv og forvalter en kompleks infrastruktur som er avgjørende for den operasjonelle driften og en rekke digitale systemer som er essensielle gjennom hele «passasjerreisen» - blant annet avinor.no, passasjerapp, partnerappen «Community», innsjekkingssystemer, bagasjehåndtering, flytider, fjernstyrte tårn og andre tårnkontrolltjenester, flygeinformasjonstjenester, værobservasjonstjenester, cyber security og mye mer.

Teknologi og utvikling spiller i denne sammenhengen en avgjørende rolle, men ikke like mye som menneskene og miljøene bak! Nå styrker vi laget betydelig på teknologisiden. De riktige hodene, det gode samarbeidet mellom avdelinger og enheter er avgjørende for at alt spiller sammen på en effektiv og trygg måte – for både passasjerene og partnerne våre.

20210712_Avinor_IT_021 (1).jpg

Vi inspireres av våre fire leveregler som former vår arbeidshverdag

  • Åpen: Avinor skal opptre som åpent. Det betyr at vi kommuniserer direkte og ærlig, samtidig som vi viser raushet i samarbeidene vi har og søker. Vi er nysgjerrige på det ukjente og alltid positive til endring og utvikling.
  • Ansvarlig: Vi bryr oss om av Avinors beste. Det inkluderer alt fra selskapets drift til kollegene vi har rundt oss. Derfor tar vi ansvar for at alt vi gjør er gjennomført på best mulig måte. Det gjør vi ved å alltid levere på det vi har lovet og ved å vise respekt, omsorg og forståelse for andre.
  • Handlekraftig: I Avinor har vi takhøyden som trengs for å tørre å prøve nye ting. Derfor jakter vi på spennende muligheter med stor iver, og gjennomfører med tydelige mål om å skape gode resultater.
  • Kundeorientert: I Avinor er kunden vår øverste prioritet. Derfor hjelper vi dem som hjelper kunden, og responderer raskt på behov og endringer. Vi er alltid på jakt etter sikre og effektive løsninger, som kan gjøre kundens opplevelse med oss bedre.

Til sist visjonen vår - som er grunnen til at vi står opp hver morgen. Det er den som driver og motiverer oss, og det er den som samler oss: Vi skal binde Norge og verden sammen gjennom bærekraftig luftfart.

Her finner du spennende ledige stillinger innen teknologi