Vi trenger deg

Ønsker du deg faglige utfordringer og ansvar i en bransje med betydelig nasjonal og internasjonal utvikling?

Er du en samfunnsbygger som kan bidra til å styrke norsk konkurransekraft - og får positiv energi av dette?

Avinor har mange yrkesgrupper med høy grad av spesialisering. Samtidig som vi driver en viktig del av norsk infrastruktur, utfører vi ledende forskning og utvikling innen flere fagområder. Vi gjennomfører de neste årene også noen av de største utbyggingene på norsk landjord.  

Ditt viktigste fortrinn som kandidat vil være at du har bevist at du har holdninger som er i tråd med de verdiene vi etterlever i Avinor. Vi skal løse et viktig samfunnsoppdrag. Er du åpen, ansvarlig, kundeorientert og handlekraftig håper vi at vi kan møte deg i fremtidige intervjuer.