Profilmanual

Profilmanualen angir rett bruk av logo, farger, typografi, bilder osv.

De to punktene, og forbindelsen mellom dem, er en forenkling av historien om lufthavnene som knytter Norge sammen, og Norge sammen med verden.

Spørsmål om Avinors grafiske profil?
Petter Norstrøm