Profilmanual

Profilmanualen angir rett bruk av logo, farger, typografi, bilder osv.

Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet der hensikten er å fremstå samlet og helhetlig overfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for øvrig. Vår visuelle identitet innebærer at logo, farger, fonter, bilder og grafiske elementer skal brukes på en tydelig definert måte. Vi ønsker at den forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gitt.

Den visuelle identiteten er bygget rundt konseptet forbindelser og relasjoner.

Avinor har ansvaret for at lufthavnene fungerer best mulig for reisende og samarbeidspartnere. Gjennom effektive forbindelser skaper vi verdifulle relasjoner. Vi sørger for at serier av komplekse hendelser oppleves som pålitelige, sømløse og behagelige for brukeren. Den visuelle identiteten, de to punktene og streken mellom dem, understreker vårt samfunnsoppdrag; vi knytter landet sammen på en sikker, pålitelig og forutsigbar måte. Avinor skaper forbindelser fra nord til sør, fra øst til vest. Små og store lufthavner er bundet sammen for at reisende kan dra fra et sted til et annet. Norske og internasjonale flyselskaper kobles sammen, og gjør det mulig å møte familie, venner eller forretningsforbindelser.

Ved å knytte Norge sammen, og Norge til verden, skaper vi verdifulle relasjoner.

Spørsmål om Avinors grafiske profil?
Petter Norstrøm
Telefon +47 962 24 660