Fakta og bakgrunn

Den tidligere flyterminalen ble opprinnelig bygget for 2,8 millioner passasjerer. Siden har den gjennomgått utvidelser og tilpasninger til dagens sikkerhetskultur. Før den nye terminalen ble bygget, fløy 6 millioner til eller fra flyplassen i løpet av et år. Arbeidet med å utrede hvordan en kunne løse kapasitetsutfordringene i det åttekantede bygget, startet i 2008. Løsningen ble å bygge en helt ny flyterminal med større fleksibilitet og en skalerbar form.

I 2009 gjennomførte Avinor på Bergen lufthavn en plan- og designkonkurranse for utvidelse av det åttekantede terminalbygget. Vinner ble Nordic - Office of Architecture med sitt VINGESPENN konsept for en tredje terminal på Flesland. I desember 2010 ble administrasjonen i det nye prosjektet bedt om å jobbe videre med skisseløsninger basert på vinnerkonseptet, og sikre gode løsninger for brukerne på flyplassen. Detaljplanleggingen ble fullført i 2013. Planene har vært gjenstand for omfattende brukermedvirkning med representanter fra Avinors driftsorganisasjon og sentrale operatører på flyplassen. I denne prosessen kom det inn nærmere 500 kommentarer og innspill. 

I desember 2012 vedtok styret i Avinor å starte de forberedende arbeidene. Dette var tilrettegging av nødvendige arealer og infrastruktur, som ville kunne gjøre det mulig å ferdigstille et nytt terminalbygg i 2017. Det er siden tatt ut 1 million kubikkmeter fjell fra nærliggende Lilandshaugen. I tillegg til selve byggeplassen for den nye terminalen, er det etablert et helt nytt offentlig veisystem, bybanetrasè, arealer til nye flyoppstillingsplasser og støyvoller. 

Konsernstyret i Avinor vedtok i mars 2014 å fullføre utbyggingen og 21. mai samme år, la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen til det nye terminalbygget på Flesland. Den nye flyterminalen vil effektivt møte behovene til vestlendinger og Bergensere, næringsliv og reiseliv. 

Videoen viser byggeprosessen fra mai 2014 til august 2016.