Lansering av rapport om fossilfri luftfart 2050

For første gang har norsk luftfartsbransje gått sammen om en rapport som viser vei mot en fossilfri luftfart innen 2050.

Både Avinor, SAS, Norwegian, Widerøe, LO og NHO Luftfart står bak de ambisiøse målene beskrevet i rapporten som 6. oktober vil bli overlevert til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Aktørene vil samtidig komme med konkrete anbefalinger til myndighetene om hvordan man i fellesskap kan nå målet.   

Lanseringen kan streames her 6. oktober fra kl. 09:00 til 09:45. Tilstede på lanseringen er samferdselsminister Knut Arild Hareide, Dag Falk-Petersen (konsernsjef Avinor), Jacob Schram (adm. dir. Norwegian), Stein Nilsen (adm. dir. Widerøe), Kjetil Håbjørg (konsernledelsen, SAS), Torbjørn Lothe (direktør NHO Luftfart) og Peggy Hessen Følsvik (1. nestleder i LO). 

Rapporten kan du lese her: Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart 2020