Underveistjenesten

Avinor leverer flygekontrolltjeneste for norsk luftrom og store deler av Nord-Atlanteren. Tjenesten leveres av om lag 350 medarbeidere ved Avinors kontrollrom i Stavanger, Røyken og Bodø.

De viktigste kundene våre er norske og internasjonale flyselskaper, Forsvaret og de lufthavnene som vi driver innflygingskontroll for.

Sikker og stabil tjeneste – til en god pris

Avinor er opptatt av å drive en sikker og effektiv tjeneste, hvor flyselskapene får en god tjeneste til en best mulig pris. Sammenliknet med våre naboland, er tjenesten som Avinor leverer svært konkurransedyktig.

Enhetsprisene, som brukes for å beregne avgiftene som flyselskapene betaler, er enkelt forklart et resultat av kostnadsnivået for underveistjenesten, fordelt på antall flygninger. I Norge har veksten vært betydelig de siste årene uten at kostnadene er økt tilsvarende. Dermed holdes prisene, som er regulert av EU, på et lavt nivå.

Prisnivå i ulike land 

Kart som viser overflygningspriser i ulike land

Kartet gir oversikt over enhetsprisene for 2015 for å fly i luftrommet til Norge (€51,4), Sverige (€67,5), Finland (€56,26), Danmark (€63,13), Storbritannia (€88,64), Irland (€29,91), Nederland (€66,57), Tyskland (€100,83), Polen (€34,42), Litauen (€46,84), Latvia (€27,58) og Belgia-Luxemburg (€71,59)

Betydelig internasjonalt samarbeid

Samarbeid over landegrensene er viktig for å gi flyselskapene en best mulig tjeneste. Avinor samarbeider tett med flere flysikringsaktører, og inngår i NEFAB-samarbeidet som har etablert en felles luftromsblokk for Norge, Finland, Latvia og Estland. Les mer om internasjonalt samarbeid her.