Ledelsen

Administrerende direktør
Anders Kirsebom
Mobil 913 94 385
Assisterende flysikringsdirektør og leder for kunde, marked og myndighetskontakt
Tor-Øivind Skogseth
Telefon 918 86 661
Direktør Underveistjenester
Jan Gunnar Pedersen
Mobil 971 94 853
Direktør Tårntjenester
Snorre Andresen
Mobil 950 93 337
Leder prosjektavdelingen
Håkan Olsson
Mobil 994 92 001
Leder, Økonomi og Styring
Kresten Lyngstad
Mobil 918 83 356
Leder Ressurser og kompetanse
Marisa Retamar
Telefon 419 07 272
Safety Manager
Anne-Kr Aagaard Chavez
Mobil 922 22 514
Leder teknologitjenester
Ellen Lystad
Mobil 905 97 350