Ledelsen

Konserndirektør Avinor Flysikring
Jan Gunnar Pedersen
Mobil 971 94 853
Økonomisjef
Kristian Salvador
Mobil 915 93 970
Leder flysikkerhet og produksjon/assisterende flysikringsdirektør
Tor-Øivind Skogseth
Telefon 918 86 661
Direktør teknologitjenester
Ellen Lystad
Mobil 905 97 350
Direktør for tårntjenesten
Snorre Andresen
Mobil 950 93 337
Direktør underveistjenesten
Tormod Rangnes
Mobil 90835716
Leder AFIS-tjenesten
Gjermund Torp
Telefon 906 23 494