Ledelsen

Administrerende direktør
Anders Kirsebom
Mobil 913 94 385
Viseadministrerende direktør/Leder Sikkerhet, kunder og samfunnskontakt
Tor-Øivind Skogseth
Telefon 918 86 661
Direktør Underveistjenester
Jan Gunnar Pedersen
Mobil 971 94 853
Direktør for tårntjenesten
Snorre Andresen
Mobil 950 93 337
Leder Økonomi og Prosjekt
Kresten Lyngstad
Mobil 918 83 356
Konstituert leder for HR, juridisk og kompetanse
Gjermund Torp
Telefon 906 23 494
Direktør Teknologitjenester
Ellen Lystad
Mobil 905 97 350