Forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser. Ved parkering på HC-plassene, må gyldig HC-bevis ligge godt synlig i frontruten.

Alle våre parkeringsområder har plasser satt av for forflytningshemmede:

  • Korttid P-hus: to plasser ved trapperom og utgang og to plasser ved inn-/utkjøring
  • P-hus langtid inne: ni plasser i eget område rett frem etter innkjøringen
  • Langtid tak ute:  to plasser på taket ved heisrom og nedkjøringsrotunde
  • Komfort P-hus kjeller: en plass ved heisrom

Plassene er plassert enten like etter innkjøring p-husene eller i umiddelbart nærhet av heis.