Forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser. Ved parkering på HC-plassene, må gyldig HC-bevis ligge godt synlig i frontruten.

  • Seks plasser på P2
  • Sju plasser på P5 er reservert for personer med forflytningshemming.

Plassene ved P5 er gratis inntil 4 timer, mens prisen på P2 er den samme som for øvrige parkeringsplasser.