Ordinære priser

Fri gjennomkjøring 10 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette, vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet. Gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

P1

 
Tid Pris
Pr. påbegynte 10 min 0 kr
Pr. påbegynte 30 min 25 kr
Makspris innenfor 24 timer 180 kr
Makspris innenfor en uke (8 døgn) 620 kr
Deretter makspris pr. påbegynte uke (7 døgn) 320 kr
   
Prisene er inkl. mva. og gjelder sammenhengende parkering