Forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser. Ved parkering på HC-plassene, må gyldig HC-bevis ligge godt synlig i frontruten.

  • Reserverte plasser til forflytningshemmede finnes på Kiss & Fly (P1), og i P-hus P4.
  • Alle plasser finnes praktisk i nærheten av heis/gangsoner. 
  • HC får rimeligste pris på samtlige p-områder forutsatt at digitalt HC kort er registret i Apcoa Flow.
  • Husk HC kortet godt synlig i bilens frontrute! 
  • Se forøvrig lufthavnkartet med HC symbol.
  • HC gis karens på 30 min på alle p-områder forutsatt at digitalt HC kort er registeret i Apcoa Flow.