Ordinære priser

Fri gjennomføring 20 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP1
Inntil 20 min*0,-
Inntil 30 min18,-
Inntil 60 min36,-
Pr time til oppnådd døgnpris36,-
Pris første 24 timer (Døgn)153,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**153,-
1 uke (8 døgn)557,-
Deretter pr påbegynte døgn til oppnådd 2 ukerspris153,-
2 uker (15 døgn)866,-
Deretter pr påbegynte uke***231,-
  
Alle priser inkl. Mva.  
*20 min fri gjennomkjøringstid. Over 20 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt. 
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris.  
***Ved parkering ut over 15 døgn, belastes heretter pris pr påbegynte uke