Ordinære priser

Fri gjennomføring 20 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP1
20 min*0,-
Inntil 30 min18,-
Inntil 1 time36,-
Pr time til oppnådd døgnpris36,-
Pris første 24 timer (Døgn)155,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**155,-
1 uke (8 døgn)550,-
Deretter pr påbegynte døgn til oppnådd 2 ukerspris155,-
2 uker (15 døgn)844,-
Deretter pr påbegynte uke***200,-

Alle priser er inkl. mva. Vi tar forbehold om prisendringer.

* 20 min fri gjennomkjøringstid. Over 20 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris.
*** Ved parkering ut over 15 døgn, belastes heretter pris pr påbegynte uke