Ordinære priser

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP0P1P2/P3
Inntil 5 min*0,---
Inntil 10 min*-0,-0,-
Inntil 20 min53,---
Inntil 30 min-19,--
Inntil 60 min159,-38,-27,-
Pr time til oppnådd døgnpris159,-38,-27,-
Pris første 24 timer (Døgn)420,-210,-205,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**420,-210,-205,-
1 uke (8 døgn)-1470,-630,-
Deretter pr påbegynte døgn***-53,-48,-
    
Alle priser inkl. Mva.    
*5/10 min fri gjennomkjøringstid. Over 5/10 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris. 
***Ved parkering ut over 8 døgn, belastes heretter pris pr påbegynte døgn