Tax refund

Du kan få tilbakebetalt merverdiavgiften når du kjøper varer i Norge og tar dem med når du reiser ut av landet. Dette gjelder bare for deg som er bosatt i utlandet. Du kan benytte agentene Global Blue og Planet eller gjøre det selv.

Bruk en agent

Det finnes to private selskap Global Blue og Planet som har avtale med flere butikker i Norge om tilbakebetaling av merverdiavgift for varer som selges til turister. Merverdiavgiften tilbakebetales av det private selskapets representant ved utreisen fra Norge.

Felles for de private selskapene:

  • Sørg for å få et Tax Free skjema i butikken du handler i, når kjøpsbeløpet er over 315 kr.
  • Fyll ut skjema med navn og adresse før du kommer til flyplassen.
  • For å få refusjon må varer kjøpt i Norge eksporteres innen 30 dager fra kjøpsdato.
  • Du må være bosatt i andre land enn Sverige, Danmark og Finland, kan ikke ha opphold på Svalbard eller Jan Mayen.

Gå til selskapets internettside for full informasjon om betingelser/vilkår Global Blue og Planet

 

Gjør det selv

Følg veiledningen på Tolletaten sin nettside https://www.toll.no/no/turist/tax-free/

Det er ikke Tolletaten som tilbakebetaler merverdiavgiften. Du må sjekke med butikken du handler i om hvordan du kan få norsk merverdiavgift tilbakebetalt.   

Global blue Lakselv lufthavn
Airport café (etter sikkerhetskontrollen)
Telefon 917 88 653
Hverdager
06.00-19.30
Lørdag
Stengt
Søndag
11.30-13.00