P-områdene

Vi har 1800 parkeringsplasser. Velg om du vil parkere så nært terminalen som mulig, eller til lavpris litt lenger unna.

Parkering for bevegelseshemmede

Alle våre parkeringsområder har plasser satt av for bevegelseshemmede:
• Korttid (P1) : fem plasser nær inngangen til terminalen.
• Nærparkering (P2): seks plasser rett etter innkjøringen

Elbil

Du finner egne skiltede plasser med ladeuttak på følgende soner.

  • Nærparkering (P2): fire plasser.
  • Langtidsparkering (P3): fire plasser i søndre del
  • Langtidsparkering (P5): to plasser.

Parkeringsavgiften er den samme som for vanlige biler, men ladingen er gratis.