Ordinære priser

Fri gjennomføring 10 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP1P2
Inntil 10 min*0,-0,-
Inntil 30 min19,--
Inntil 60 min38,--
Pr time til oppnådd døgnpris38,--
Pris første 24 timer (Døgn)190,-95,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**190,-95,-
1 uke (8 døgn)660,-470,-
Deretter pr påbegynte døgn til oppnådd 2 ukerspris190,-95,-
2 uker (15 døgn)1015,-735,-
Deretter pr påbegynte uke***260,-260,-
   
Alle priser inkl. Mva.   
*10 min fri gjennomkjøringstid. Over 10 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris. 
***Ved parkering ut over 15 døgn, belastes heretter  pris pr påbegynte uke.