Parkering
Barn
Bagasje
Assistanse
Buss og taxi
Gratis wi-fi
Møt opp i god tid
Forsinkelser etc. kan medføre køtider på innsjekk/sikkerhetskontroll utover 15-20 minutter

Direkteruter fra Kirkenes lufthavn