Parkering
Barn
Assistanse
Buss og taxi
Gratis wi-fi
Møt opp i god tid
Forsinkelser etc. kan medføre køtider på innsjekk/sikkerhetskontroll utover 15-20 minutter
Bagasje

Direkteruter fra Kirkenes lufthavn