Parkering
Barn
Buss og taxi
Assistanse
Gratis wi-fi
Ankomsthallen kun tilgjengeleg for reisande
Grunna Covid-19 og krav til minsteavstand er ankomsthallen på Florø lufthamn kun tilgjengeleg for reisande.

Direkteruter fra Florø lufthamn