Forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser. Ved parkering på HC-plassene, må gyldig HC-bevis ligge godt synlig i frontruten.

Disse plassene er lokalisert i nærheten av gangsoner som fører til terminalen.

  • Korttid  P1: 5 plasser
  • Langtid P2: 5 plasser

Husk å legge gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede synlig i ruten. Parkeringsavgiften er den samme som for øvrige biler.

Minner også om at Avinor Bodø Lufthavn
tilrettelegger med assistansetjeneste hvor dette er et behov og ønske fra våre
kunder. Se mer informasjon om dette på siden for assistansetjeneste