Forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene er lokalisert i nærhet til gangsoner som fører til terminalen.

  • Korttidsparkering ved terminal: 6 plasser
  • Langtid P-hus (P2): 4 plasser
  • Langtid (P4): 3 plasser
  • Langtid (P5): 3 plasser i umiddelbar nærhet til gangsone
  • Langtid (P8): 3 plasser i umiddelbar nærhet til gangsone
  • Langtid (P9): 4 plasser i umiddelbar nærhet til gangsone
  • Korttid P11 Helikopterterminal: 2 plasser