Parkering for forflytningshemmet

Alle våre parkeringsområder har reserverte plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene er lokalisert i nærhet til gangsoner som fører til terminalen. 

  • Korttidsparkering ved terminalen: 6 plasser
  • P2 Parkeringshus: 8 plasser. 1. etasje er i umiddelbar nærhet til gangvei til terminalen
  • P5: 3 plasser i umiddelbar nærhet til gangvei
  • P8: 3 plasser i umiddelbar nærhet til gangvei
  • Korttid P11 Helikopterterminal: 2 plasser