Ordinære priser

Fri gjennomføring 10 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP2P3
Inntil 10 min*0,-0,-
Inntil 30 min28,--
Inntil 60 min56,-56,-
Pr time til oppnådd døgnpris56,--
Pris første 24 timer (Døgn)230,-116,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**230,-116,-
1 uke (8 døgn) 920,-578,-
Deretter pr påbegynte døgn til oppnådd 2 ukerspris230,-116,-
2 uker (15 døgn)1610,-870,-
Deretter pr påbegynte uke***690,-294,-
   
Alle priser inkl. Mva.   
*10 min fri gjennomkjøringstid. Over 10 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris. 
***Ved parkering ut over 15 døgn, belastes heretter  pris pr påbegynte uke.