Om nytt p-hus

Tirsdag 25. januar, to år etter den største bilbrannen i norsk historie, ble det første spadetaket tatt på det som blir et av Norges mest brannsikre parkeringshus.

This page is only available in Norwegian

− Vi er veldig glade for å komme i gang meg gjenoppbyggingen av parkeringshuset. Dette markerer starten på noe nytt, og det føles godt at det nye bygget nå skal reises etter å ha sett på såret etter brannen såpass lenge, sier Anette Sigmundstad, lufthavnsjef, Stavanger lufthavn, Sola.

Ordføreren med på første spadetak
Stavanger lufthavn, Sola og Veidekke inviterte til markeringen av det første spadetaket på anleggstomten for parkeringshuset, tirsdag 25. januar 2022, kl. 11:00. Til stede var ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei, lufthavnsjef Stavanger lufthavn, Sola, Anette Sigmundstad og distriktsleder i Veidekke, Frode Friestad og flere representanter fra pressen.


Sikkert og stabilt
Det nye parkeringshuset bygges i to brannseksjoner, er fullsprinklet og får brannalarm i alle deler av anlegget. Brannseksjoneringsveggen vil tåle brann i 120 minutter. Det strengeste kravet til brannmotstand i bærende systemer er 90 minutter. Sammen med brannrådgiveren COWI og arkitekten NSW har Avinor gjort et grundig arbeid for å øke sikkerheten i det nye bygget.

– Vi benytter alle brannsikkerhetstiltakene som vi har i verktøykassen i det nye parkeringshuset. Personsikkerheten er også økt ved at vi etablerer en annen løsning for utkjøring og dermed fysisk skiller bilene fra gangsonen i første etasje av bygget, sier Livar Husveg, prosjektleder for byggeprosjektet i Avinor.

Slik blir det nye p-huset:Visualisering av NSW arkitekter.

Skal stå klart neste sommer
Det nye parkeringshuset etableres på den samme tomten som det forrige bygget stod. Det blir fem etasjer høyt, får en grunnflate på 13.400 kvm og bruttoarealet er 67.000 kvm. Det blir av tilsvarende kapasitet som det forrige parkeringshuset, med plass til om lag 2.300 biler. Planlagt ferdigstillelse og åpning av bygget forventes i løpet av sommeren 2023.

Veidekke er valgt som entreprenør for totalentreprisen, som er verdt 360 MNOK eks. mva. Avinor vurderte Veidekke som best på både pris og kvalitet i anbudskonkurransen, der sju påmeldte entreprenører ble prekvalifisert og fire av dem leverte konkurransedyktige og gode tilbud.

– Vi er glade for å være i gang, dette er en viktig jobb for Veidekke Stavanger og Block Berge Bygg, og som vil sysselsette mange på fabrikken til Block Berge Bygg. Vi ser frem til samarbeidet med Avinor i dette spennende prosjektet, sier Frode Friestad, distriktsleder, Veidekke i Stavanger.

Satser på gjenbruk av byggematerialer
Energisparing og gjenbruk av byggematerialer er ivaretatt i prosjektet. De opprinnelige pelefundamentene i grunnen, trapp med heiser, rotunde og 600 meter med kjøresterkt rekkverk fra det forrige parkeringshuset gjenbrukes i det nye bygget. Etter rivingen av gammel byggemasse er 2.587 tonn stål sendt til omsmelting og 27.470 tonn betong gjenbrukes som bærelagsmasser på ulike områder på lufthavnen, noe som også har spart utslipp i forbindelse med transport av fyllmasse.

Det nye parkeringshuset bygges i hovedsak av betongelementer, ståltak og perforerte aluminiumsfasader.

− Vi bygger med høy kvalitet, for bygget skal være bestandig og stå i 50 år uten annet enn driftsvedlikehold. Vi har et krevende kystklima, med salt og sand som kommer inn med dårlig vær, og korrosjon er en stor utfordring. Materialene og kvaliteten vi har valgt tåler vått klima godt, sier Husveg.

Der det benyttes nyprodusert byggemateriale er de så rene og enkle som mulig, slik at de kan gjenbrukes på ny senere. Av nyprodusert betong, stål og armering velges lavkarbonprodukter med konkrete krav til maks CO2-utslipp i produksjon:

 • Krav om lavkarbonbetong (minimum klasse A) for plasstøpt og prefabrikert betong.
 • Stålbjelker skal maksimalt ha 1,5 kg CO2e i utslipp ved produksjon for summen av livsløsfasene A1 til A3.
 • Armeringsstål og slakkarmering skal maksimalt ha 0,53 kg CO2e i utslipp ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3.

Veidekke har planlagt fremdriften slik at de i størst mulig grad slipper å bruke byggoppvarming.

− Ved eventuell byggoppvarming skal vi bruke miljødiesel for å redusere utslippene, sier Friestad.

Energisparende løsninger
Fasaden på parkeringshuset er i perforert, eloksert aluminium hvorav 75 prosent er resirkulert.

− Ved at løsningen slipper inn dagslys samtidig som den gir naturlig ventilasjon, reduseres i tillegg energibehovet i bygget knyttet til belysning og sirkulering av luft, sier Husveg.

Takflaten på 12 dekar forberedes for en fremtidig installasjon av solcellepaneler, noe Stavanger lufthavn, Sola har god erfaring med fra Elnett21-prosjektet. Når det nye parkeringshuset tas i bruk fra sommeren 2023, reduseres også utslipp og dekkslitasje mot tidligere løsning ved at kjørerutene er planlagt slik at kjørelengdene halveres.

− Det er viktig for oss at dette er et bygg og en byggeprosess som gjenspeiler et fokus på bærekraft så langt vi klarer, samt legger til rette for ytterligere satsning på solenergi. Vi håper også selve bygget og området rundt vil gi passasjerene en god start på reisen, sier Sigmundstad.

Fakta om prosjektet:

 • Prosjekttype: Parkeringshus
 • Kunde: Avinor - Stavanger lufthavn, Sola
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Entreprenør: Veidekke ASA
 • Arkitekt: NSW Arkitektur AS
 • Brannrådgiver: COWI AS
 • Bruttoareal: 67.000 kvm
 • Planlagt ferdigstilt sommeren 2023