Søk om gravetillatelse på flyplassen

This page is only available in Norwegian

Krav til tiltakshaver 

  1. Ingen graving må startes før denne søknaden er underskrevet representant fra Avinor.
  2. Kabler og andre innretninger i grunnen må være påvist av de virksomheter som har slike innretninger.Jfr. opplysninger nederst på arket.
  3. Ansvarlig for graving skal sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for ferdsel på flyplass når arbeidet foregår på flysiden (innenfor gjerde). Han skal være på anleggsstedet og eransvarlig for de personer og de maskiner som er innenfor gjerde har nødvendig klarering.
  4. Ferdsel på flyplassens område skal bare skje etter anvisning fra utrykningsleder (kontaktes via portvakt).
  5. Ryddearbeid skal utføres slik det er avtalt på forhånd og skal godkjennes av den som underskriver gravetillatelsen.
  6. Digital informasjon for anlegg/bygg skal leveres inn i henhold til SOSI-standard 4.0, av ansvarlig entreprenør senest 3 uker etter at prosjektet er ferdigstilt. Avinor påberoper segretten til å kreve dette for ansvarlig entreprenørs regning om ikke gjeldene praksis blir fulgt.

 

Kontaktliste 

Etat E-post Telefon Kontaktperson
Lyse Energi / Gass gravemelding@lyse.no 519080 80 Marianne Fløysvik
Telenor / Geomatikk

gravemelding.oslo@geomatikk.no

gravemelding.bergen@geomatikk.no

09146

Mona K. Andersen

Wenche Johannessen

Sola kommune

epost@sola.kommune.no

rune.hatteberg@sola.kommune.no

51653146

91167656

Maius Lima

Rune Hatteberg

Forsvaret, Sola flystasjon gvedvik@mil.no 90133096 Geir Vedvik
Forsvarsbygg

sigbjorn.toroy@forsvarsbygg.no

bjorn.lie@forsvarsbygg.no

90770087

41436052

Sigbjørn Turøy

Bjørn Lie

Avinor IKT

inge.nedrebo@avinor.no

zvikt@avinor.no

90609252

67030555

Inge Nedrebø

Felles IKT

Avinor Elektro endre.hoel@avinor.no 93011170 Endre Hoel
Avinor Flynavigasjon erik.thomassen@avinor.no 90708561 Erik Thomassen
Avinor Operativ avd. kare.todnem@avinor.no 91513990 Kåre Todnem