Utbygging og operative konsekvenser

This page is only available in Norwegian

NOTAW
Gir informasjon om pågående arbeider fra uke til uke. Denne finner du i Avinor Community app eller du kan få den tilsendt på e-post ved å sende en mail til osl.operative.konsekvenser@avinor.no 

Planleggingskalender for bygge- og vedlikeholdsarbeid på Oslo lufthavn

Byggeaktiviteter
Her får du en oversikt over de største bygge- og vedlikeholdstiltakene som pågår eller vil starte på flyplassen i 2021.

Plakat
Presentasjon fra informasjonsmøte

Mer informasjon om utvidelse Non-Schengen Øst