Utbygging og operative konsekvenser

This page is only available in Norwegian

NOTAW
Gir informasjon om pågående arbeider fra uke til uke. Denne finner du i Avinor Community app eller du kan få den tilsendt på e-post ved å sende en mail til osl.operative.konsekvenser@avinor.no 

Fryskalenderen 2024 – byggearbeider og vedlikehold Oslo lufthavn

Byggeaktiviteter
Her finner du informasjon om de største bygge- og vedlikeholdstiltakene som pågår eller vil starte på lufthavnen:

Oversikt over byggearbeider 2024

Presentasjon fra informasjonsmøte 2024

Mer informasjon om utvidelse Non-Schengen Øst