Planprogram

This page is only available in Norwegian

Her finner du statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes Flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Last ned forslag planprogram.