Opptakskrav

This page is only available in Norwegian

Opptakskrav

Opptakskravene er absolutte og er inngangsbilletten til selve opptaksprøvene:

  • Alderskrav - man må være fylt 19 år pr. 1. januar i opptaksåret.
  • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter fra videregående skole på 4,0 eller bedre. Alle karakterene på vitnemålet teller. Du får ikke ekstrapoeng for alder, realfag, språk, kjønn, fordypning, militæretjeneste, folkehøgskole etc. Det er kun karakterende på vitnemålet eller kompetansebeviset som teller. Vitnemålet må foreligge når du søker. Hvis du ikke får vitnemål før til sommeren, må du dessverre vente et år med å søke.
  • Flytende muntlig og skriftlig norsk. Søkere som ikke har norsk som morsmål, må ha bestått Norskprøve B2. Søkere som ikke har norsk som morsmål men som har fullført norsk videregående skole med karakteren 3 eller bedre i skriftlig og muntlig norsk, trenger ikke bestå Norskprøve B2.
  • Gode engelskkunnskaper. 
  • Må kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering.
  • Du må ha normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5 eller -6 dioptri, god hørsel og klar tale. Hvis du har vært igjennom synskorrigerende inngrep som laseroperasjon, kan ikke synet før inngrepet ha vært dårligere enn +5 eller -6. Enkelte sykdommer som bla. diabetes vil dessuten være diskvalifiserende. Du må oppfylle kravene til European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers.