Trådløst datanett

This page is only available in Norwegian

For virksomheter på Avinors lufthavner tilbys tilgang til Operative Airport - OPERA - en sikker, trådløs datanett-tjeneste på Avinors felles Wi-Fi infrastruktur. Dette gir alle aktørene på flyplassene tilgang til nett og tjenester - trådløst.

Tjenesten gir bedriftene muligheten til å ta i bruk egne bedriftsnett inne på lufthavnene. Stor båndbredde gir rask og effektiv bruk - og høy brukervennlighet. Utvidet radius og lengre rekkevidde for eget bedriftsnett bidrar til effektivisering og kostnadsbesparelser.

PC-er, smarttelefoner, nettbrett og håndholdte terminaler kobles automatisk - kryptert med sertifikater - til bedriftsnettet. Bedriften administrerer egne brukere. Kunder, gjester og konsulenter kan også tilbys gjesteaksess til trådløst internett.

Nettet er sikret med 802.1x sikkerhetsstandard og WPA2 kryptering.