Radiokommunikasjon

This page is only available in Norwegian

Radiokommunikasjon tilbys alle aktørene som driver operativ virksomhet på Avinors lufthavner.

PMR er et digitalt radiosystem som dekker behovet for radiokommunikasjon bakke til bakke, utendørs og i store deler av terminalbyggene på Oslo lufthavn, Bergen lufthavn og Tromsø lufthavn. PMR benytter Tetra-standarden, et lukket system som er avlyttingsfritt. Det gir sikker kommunikasjon internt i egen bedrift og med andre aktører på lufthavnen. Andre lufthavner leveres etter avtale.

UHF benyttes til kommunikasjon mellom bakke og tårn. UHF må benyttes av alle selskaper som har behov for ferdsel på manøvreringsområde. 

PMR og UHF er en del av Oslo lufthavns felles infrastruktur for IT.

VHF benyttes til kommunikasjon mellom bakke og fly, og er en kundespesifikk infrastruktur.

Radiokommunikasjon på andre Avinor lufthavner leveres etter avtale.

Standardtjenester

 • Bakke til bakke (PMR)
 • Digital radio basert på TETRA standarden
 • Bakke til tårn (UHF)
 • Bakke til luft (VHF)

Tilleggstjenester

 • Telefoni Interconnect (PMR)
 • Systemterminal (PMR)
 • Dispatch (PMR)
 • Serviceavtale apparater
 • Tilleggsutstyr tale
 • Tilleggsutstyr montering bil/bord
 • Tilleggsutstyr håndholdt