Kabel-TV

This page is only available in Norwegian

Kabel-TV tilbys alle aktører på Avinors lufthavner der de er knyttet til felles infrastruktur for IT. Avtaler kan gjøres for både offentlig og privat visning av TV-sendingene.

Kabel-TV over IP dekker hele terminalen og alle Avinors bygg på Oslo lufhavn og på Bergen lufthavn Flesland. IP-TV er under utbygging på Trondheim lufthavn Værnes, Stavanger lufthavn Sola og Bodø lufthavn. 

Innholdsleverandør er Canal Digital, som leverer standard programpakke for lukket visning og skreddersydde programpakker for offentlig visning.

Levering av kabel-TV på andre lufthavner etter avtale.