ITV bilder

Denne tjenesten gir deg tilgang til bilder fra utvalgte overvåkningskameraer på Avinors lufthavner. Dette kan utnyttes til å forbedre den operasjonelle driften, og til å gi statusinformasjon om avgrensede områder, flyoppstillingsplasser med mer.

Tjenesten bidrar til å innhente sanntidsinformasjon, for å kvalitetssikre og effektivisere den løpende driften.

Det må søkes om tillatelse for å ta i bruk denne tjenesten. For ytterligere informasjon om regelverk kontaktes Avinor IT Partner.

Tjenester 

  • ITV bilder
  • Monitorer