Bærekraftig reisetrend

Det er mange ting du og jeg kan gjøre for at reisene våre skal bli mer bærekraftige, og det er en stadig viktigere reisetrend, viser flere undersøkelser.

Det er mye som er positivt med å reise. De som reiser, og de som får besøk, får nye perspektiver og det øker gjensidig forståelse. 

Samtidig er det ingen tvil om at avtrykket fra reisene våre må ned, og at bærekraftige reisealternativer er fremtiden. På dette området har luftfarten hatt en god utvikling, og utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001, viser en analyse av klimaregnskapet for reisenæringen utført på vegne av NHO Reiseliv. 

Mange ønsker seg et reisealternativ som gir bedre miljøsamvittighet, og det er grunn til å tro at etterspørselen etter slike reiser kommer til å øke i årene som kommer. I en undersøkelse fra desember 2020 gjennomført av Opinion/Norstat for Virke, svarer 23 prosent at de er mer opptatt av bærekraft nå enn før pandemien.

– Folk er mer opptatt av å velge reiser som hensyntar miljøet og av bærekraft enn før. Dette er en trend som har blitt forsterket under pandemien, sier Astrid Bergmål, leder av Virke Reiseliv, i en pressemelding.

Virke har utført tilsvarende undersøkelser over flere år og ser at denne trenden får stadig sterkere fotfeste. I 2017 svarte 23 prosent at miljø var styrende for deres valg av reiseprodukt og destinasjon, i 2019 var tallet 33 prosent, mens tallet er økt til 42 prosent for 2021.

Grønn konkurranse

Samtidig svarer tre av fire reisevirksomheter at det vil være viktig for virksomheten å tilby miljøvennlige og bærekraftige opplevelser eller reisealternativer i fremtiden. Det å drive bærekraftig blir stadig viktigere for fremtidig konkurransekraft.

I 2017 utførte TUI en undersøkelse i seks land der syv av ti svarte at de er villige til å tilpasse ferieplanene dersom det er mer gunstig for miljøet. For å hjelpe kundene til å gjøre riktige valg, har TUI blant annet opprettet en egen nettside for sine bærekraftsertifiserte hoteller.

Et annet eksempel på grønne forbedringer som følge av forbrukernes ønsker finner vi hos Skyscanner, som innførte et «grønnere valg»-merke, som fremhever flyreisene som slipper ut mindre CO2 i søk- og bookingtjenesten. Ved å analysere flymodellen som flyr på ruten, se etter drivstoffeffektive motorer og andre modifikasjoner, beregner Skyscanner utslippene basert på faktorer som avstand, kapasitet og cruisetid. Side de fleste utslippene kommer fra takeoff og landing, er direkteflyvninger ofte de grønneste. Deretter merkes flyvninger som slipper ut mindre enn gjennomsnittlig mengde CO2. På den måten kan reisende ta bevisste valg om økovennlige flyvninger, og sammenligne med andre flyvningsalternativer. I 2018 var det over 10 millioner reisende som valgte den flyreisen som avgir minst utslipp på sin rute. 

Fossilfri luftfart innen 2050

Dine valg avgjør

Hva du som forbruker velger har stor innvirkning, og derfor er valgene du tar i forbindelse med reisen din av stor betydning. Virke Reiseliv har laget et veikart for bærekraftige reiser, og satt opp noen punkter du som reisende kan være bevisst på for å bidra til et mer bærekraftig reiseliv:

 • Tenk gjennom eget reisemønster og reis smartere og mer miljøvennlig. Ta lengre ferie når du først reiser eller kombiner forretningsreisen med en feriereise.
 • Begrens antall forretningsreiser gjennom bedre planlegging og andre møteformer.
  Etterspør bærekraftige reisealternativer fra reisearrangører og reisebyråer både før og under oppholdet.
 • Velg flyselskap med lavest mulig utslipp.
 • Velg en reisearrangør som klimakompenserer reisen eller klimakompenser på eget initiativ.
 • Sjekk at overnattingsstedet du velger er miljø- eller bærekraftsertifisert. Tenk over vann- og energiforbruket ditt på hotellet.
 • Tenk gjennom hvordan du reiser til og fra flyplass. Ikke kjør i bilen alene, velg kollektivt.
 • Pakk lett og sammen med andre. Jo mindre bagasjen din veier, jo mindre blir klimabelastningen på flyet.
 • Bidra til lokal utvikling gjennom å kjøpe varer, tjenester og opplevelser lokalt. Ikke kjøp suvenirer som stammer fra truede arter. Husk at i mange land er de ansatte i reiselivsnæringen avhengig av tips. Sjekk tipskulturen dit du reiser.
 • Ikke se bort, men meld fra til hotell, reisearrangør eller direkte til lokalt politi dersom du er vitne til utnyttelse av barn. Vær bevisst på at du også kan melde fra til norsk politi, selv om det man er vitne til skjer i et annet land.