Snowplan

Snøryddeplan for lufthavn

Snøryddeplan (Snowplan) er ett dokument som beskriver hvordan lufthavnen jobber med snørydding og hvilke prioriteringer som blir gjort for å minimere forsinkelser.


For spørsmål eller kommentarer til den enkelte plan, vennligst kontakt enheten det gjelder direkte.

 

ENGM - Oslo, Gardermoen PDF