Luftforsvaret

Inn- og utflygingsprosedyrer, samt flyplasskart, for militære luftfartøy, reference NATO STANAG 3759 og 7199.

Denne siden er midlertidig nede.