M517 AIR

Vilkår for bruk

All tekst og alle bilder, grafikk, tekst og deres plassering i Avinors AIS-portal er underlagt lov om opphavsrett og andre lover om beskyttelse av åndsverk. Opphavsretten til M517-AIR tilhører Luftforsvaret.

M517-AIR er en elektronisk versjon av det militære VFR M517-AIR 1:250 000 for Norge. Kartet oppdateres regelmessig i henhold til AIRAC-syklusen. Forandringer til kartet innenfor AIRAC-syklusen blir publisert på NOTAM for Norge.

M517-AIR samt tilhørende tegnforklaring og deres innhold kan verken endres eller kopieres for distribusjon/kommersiell utnyttelse. M517-AIR er ment for militær bruk, og oppfyller ikke ICAO standard.

Innhold og leveranser knyttet til M517-AIR er vederlagsfritt og leveres «as is» uten noen form for garanti, som innebærer at det kan forekomme feil/mangler eller være misvisende/mangelfulle oppdateringer. Luftforsvaret og Avinor har ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte ved bruk, og skal holdes skadesløse som følge av bruk av M517-AIR. Ved å laste ned produkter fra AIS-portalen erkjenner du å akseptere disse vilkårene.

     Jeg samtykker til overstående vilkår