Oppdatere AIP Norge

Endring av informasjon i AIP Norge.