AIP-data

Avinor har tilgjengeliggjort de norske ICAO 1:500.000 kartene tilgjengelig som PDF- og GeoTIFF filer. Kjøper av disse dataene må signere en avtale som regulerer bruken av dataene, enten til eget formål eller til gjenbruk i et produkt som tilgjengeliggjøres/selges til en tredje part. ICAO 1:500.000 kartene oppdateres årlig.

Avinor planlegger å etablere en nedlastingstjeneste som vil gjøre AIP-data tilgjengelig i AIXM 5.1 filer. Disse vil inneholde norsk luftrom, ATS-ruter, navigasjonshjelpemidler og spesielle punkter (5LNC tilknyttet ATS-ruter og/eller lufthavner, RNAV-punkter, osv).

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til aim@avinor.no