AIRAC-planer

Oversikt over planlagt innhold i AIP-rettelser fremover.

AIRAC, Aeronautical Information Regulation and Control, er et system som regulerer publisering av informasjon i AIP. Systemet opererer med et sett felles ikrafttredelsesdatoer og tidsfrister i forbindelse med publisering (se gjeldende AIC A for detaljer vedrørende frister). Dette danner grunnlag for hvordan Avinor planlegger publisering av AIP-rettelser.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.

Kunngjøringstjenesten