AIRAC-planer

Oversikt over planlagt innhold i fremtidige AIP-rettelser.

AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom og rutestruktur.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.

Se AIRAC-planen her:

AIRAC-plan

 

Følgende AIRAC-datoer er planlagt for publisering av AIP AMDT:

 

2023

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

26 JAN 202315 DEC 202201/2023
23 MAR 202309 FEB 202302/2023
18 MAY 202306 APR 202303/2023
15 JUN 202304 MAY 202304/2023
07 SEP 202329 JUN 202305/2023
30 NOV 202319 OCT 202306/2023

 

 

2024

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

25 JAN 202414 DEC 202301/2024
21 MAR 202408 FEB 202402/2024
16 MAY 202404 APR 202403/2024
13 JUN 202402 MAY 202404/2024
05 SEP 202425 JUL 202405/2024
31 OCT 202419 SEP 202406/2024
28 NOV 202417 OCT 202407/2024
Kunngjøringstjenesten