AIRAC-planer

Oversikt over planlagt innhold i fremtidige AIP-rettelser.

AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom og rutestruktur.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.

Kunngjøringstjenesten