AIRAC-datoer

Oversikt over planlagte AIRAC-datoer for publisering av AIP Norge

AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom,rutestruktur og større endringer.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen. 

AIRAC-planen blir ikke publisert, men hvis det er spørsmål om konkrete saker kan Kunngjøringstjenesten kontaktes på aim@avinor.no

 

Følgende AIRAC-datoer er planlagt for publisering av AIP AMDT:

 

2024

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

25 JAN 2024 14 DEC 2023 01/2024
21 MAR 2024 08 FEB 2024 02/2024
16 MAY 2024 04 APR 2024 03/2024
13 JUN 2024 02 MAY 2024 04/2024
05 SEP 2024 25 JUL 2024 05/2024
31 OCT 2024 19 SEP 2024 06/2024
28 NOV 2024 17 OCT 2024 07/2024

 

 

2025

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

23 JAN 2025 12 DEC 2024 01/2025
20 MAR 2025 06 FEB 2025 02/2025
15 MAY 2025 03 APR 2025 03/2025
12 JUN 2025 01 MAY 2025 04/2025
04 SEP 2025 24 JUL 2025 05/2025
30 OCT 2025 18 SEP 2025 06/2025
27 NOV 2025 16 OCT 2025 07/2025
Kunngjøringstjenesten
E-post aim@avinor.no