AIRAC-planer

Oversikt over planlagt innhold i fremtidige AIP-rettelser.

AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom og rutestruktur.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.

Se AIRAC-planen her:

AIRAC-plan

 

Følgende AIRAC-datoer er planlagt for publisering av AIP AMDT:

 

2021

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

28 JAN 202118 DEC 202001/2021
25 MAR 202112 FEB 202103/2021
22 APR 202112 MAR 202104/2021
17 JUN 202107 MAY 202106/2021
15 JUL 202104 JUN 202107/2021
12 AUG 202102 JUL 202108/2021
07 OCT 202127 AUG 202110/2021
04 NOV 202124 SEP 202111/2021
02 DEC 202122 OCT 202112/2021

 

2022

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

24 MAR 202210 FEB 202203/2022
21 APR 202210 MAR 202204/2022
19 MAY 202208 APR 202205/2022
14 JUL 202203 JUN 202207/2022
11 AUG 202230 JUN 202208/2022
06 OCT 202225 AUG 202210/2022
03 NOV 202222 SEP 202211/2022
01 DEC 202220 OCT 202212/2022

 

Kunngjøringstjenesten