AIRAC-planer

Oversikt over planlagt innhold i fremtidige AIP-rettelser.

AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom og rutestruktur.

AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.

Se AIRAC-planen her:

AIRAC-plan

 

Følgende AIRAC-datoer er planlagt for publisering av AIP AMDT:

 

2023

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

26 JAN 2023 15 DEC 2022 01/2023
23 MAR 2023 09 FEB 2023 02/2023
18 MAY 2023 06 APR 2023 03/2023
15 JUN 2023 04 MAY 2023 04/2023
07 SEP 2023 27 JUL 2023 05/2023
30 NOV 2023 19 OCT 2023 06/2023

 

 

2024

 

AIRAC-dato

Publiseringsdato

AMDT nr.

25 JAN 2024 14 DEC 2023 01/2024
21 MAR 2024 08 FEB 2024 02/2024
16 MAY 2024 04 APR 2024 03/2024
13 JUN 2024 02 MAY 2024 04/2024
05 SEP 2024 25 JUL 2024 05/2024
31 OCT 2024 19 SEP 2024 06/2024
28 NOV 2024 17 OCT 2024 07/2024
Kunngjøringstjenesten
E-post aim@avinor.no