AIP Norge

Copyright

AIP Norge er omfattet av Åndsverkslovens bestemmelser (Lov om opphavsrett til åndsverk mv.). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter og fengsel.

Åpne AIP Norge

Hvis du finner noe som er feil, utilstrekkelig eller selvmotsigende i AIP Norge kan du melde oss ved å trykke her.