Background Image

Ny lufthavn Bodø

Ny lufthavn Bodø

Gjennom byggingen av en ny lufthavn i Bodø er Avinor med på å legge til rette for utvikling av byen og videreutvikling av et regionalt knutepunkt for landsdelen. Når den nye lufthavnen står ferdig, etter planen i 2029/2030, vil den bidra til verdiskapning, næringsutvikling og bosetting.