Ny lufthavn Bodø

Ny lufthavn Bodø

Ved etableringen av en ny lufthavn i Bodø er Avinor med på å legge til rette for et regionalt knutepunkt for landsdelen, som vil bidra til verdiskapning, næringsutvikling og bosetting.