Ledelse

Lufthavnsjef
Tom Olav Mentzen
Telefon 67 03 52 55
Mobil 902 82 633
Operativ leder Lufttrafikktjenesten
Leif Kåre Stenhaug
Telefon 67 03 52 42
Mobile 958 56 660