Ledelse

Lufthavnsjef
Tom Olav Mentzen
Telefon 67 03 52 55
Mobil 902 82 633
E-posttom.olav.mentzen@avinor.no
Operativ leder Lufttrafikktjenesten
Leif Kåre Stenhaug
Telefon 67 03 52 42
Mobile 958 56 660
E-postleif.kaare.stenhaug@avinor.no