Brann- og redningssenter

Lufthavnen har et eget øvingsfelt der bedrifter og institusjoner kan trene brannberedskap.

Værnes Brann- og redningssenter kurser og trener brannmannskapet i Avinor. Denne instruktørkompetansen leier vi ut gjennom kurs for bedrifter og institusjoner. Vi leier også ut selve brannøvingsfeltet.

Aktuelle kunder er alle som øver på brannberedskap; kommunale brannvesen, forsikringsselskap, leverandører av slukkemidler, transportnæringen ol.

Vi tilbyr:

  • Teoriundervisning for inntil 14 personer, gode garderobeforhold og sanitærrom med dusjmuligheter.Flysimulator med parafin under trykk der vi kjører opptil 8 forskjellige senarier.
  • Konteinerrigg for røykdykking med flyttbare vegger, varme og røykmaskin med mange muligheter.
  • "Innsatskonteiner" der vi kjører innsats med ordinær brannrøyk.

Brannkurs

Vi tilbyr organisasjoner med opplærings/treningsbehov innenfor brann- beredskap kurs med våre erfarne instruktører.

Vårt topp moderne øvingsfelt på Værnes har flysimulator, containerrigg, insatscontainer, undervisningsrom og garderober m/dusj.

  • Håndslukkere
  • Andre brannkurs kan tilpasses etter behov
Kontakt - Trondheim Brannøvingsfelt
Håkon Harila
Telefon 414 31 342
Kontakt - Trondheim Brannøvingsfelt
Tommy Flakk
Telefon 905 75 914